Kviečiame į 1 klasę

GERBIAMI TĖVELIAI,
gražias tradicijas puoselėjanti, įsikūrusi pušyne, prie Nemuno Kačerginės, pagrindinė mokykla kviečia mokinukus į 1 klasę.
Mokykla laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas yra originalus ir unikalus! Todėl siekiame sudaryti kuo geresnes sąlygas ugdyti individualius vaiko gebėjimus.
Mokyklos išskirtinės stipriosios pusės:
• Individualus vaiko ugdymas. Mažas mokinių skaičius klasėje leidžia geriau diferencijuoti ugdymą, pažinti kiekvieną mokinį ir pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.
• Efektyviai organizuotas vaiko užimtumas po pamokų. Veikia pailginta dienos grupė, kurioje pabaigiamos ruošti klasės užduotėlės, organizuojami judrieji žaidimai ir įvairios meninės veiklos, teikiamos logopedo konsultacijos.
• Platus veiklų pasirinkimas individualių vaiko gebėjimų ugdymui. Yra galimybė pasirinkti vaiko pomėgius atitinkančius neformalaus ugdymo užsiėmimus.
• Į ugdymo procesą integruota socialinių įgūdžių formavimo programa  ,,Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“. Vaikai mokosi bendrauti vienas su kitu, atpažinti savo emocijas.
• Sukurtos jaukios su naujausia įranga ugdymo aplinkos.
• Moderniai įrengtos klasės, įsikūrusios Kačerginės UDC. Visos klasės aprūpintos išmaniosiomis lentomis ir naujausia programine įranga, kuri suderinta su mokymo programa ir vadovėliais.
• Dar ankstyvąjame amžiuje vaikas ugdomas su šiuolaikinėmis priemonėmis. Ugdymo procese naudojame ineraktyvias pamokas, elektronines pratybas ,,Ema“, ,,Eduka“.

• Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. dirbsime pagal atnaujintą pradinio ugdymo lietuvių k. programą. Naudosime prie programos pritaikytais naujais vadovėliais.

• Mokykloje veikia techninės kūrybos būrelis, kur vaikai žaizdami kuria lego robotus, konstruoja ir programuoja ir pan.
• Pamokos prasideda patogiu laiku – 8.15 min.
• Mokytojos vaikučius pasitinka mokykloje jau nuo 7.30 val.
• Įvestos patogios ir gražios mokyklinės uniformos. Mėgstamos tiek mokinių, tiek tėvelių.
• Mokykla turi mokyklinį autobusiuką, kuriuo vaikai vežami į mokyklą ir atgal namo po pamokų ir būrelių.

Visada esate laukiami, kad galėtumėte susipažinti su mokykla, mokyklos aplinka, klase bei būsimųjų pirmokų mokytoja Audrone.
Reikalingi dokumentai:
1. Tėvų prašymas
2. Gimimo liudijimo kopija
3. Gyvenamosios vietos deklaracija.
4. Dvi dokumentinės nuotraukos.

Mūsų adresas: J.Janonio 31, Kačerginė
Raštinės tel. nr. 837 569230
Mokytojos Audronės tel. nr. 8 699 25459
Mus taip pat galite rasti ir internete:
www.facebook.com/pages/Kačerginės-pagrindinė-mokykla/152178268171008

 

naujienai1