Kviečiame į 1 klasę

GERBIAMI TĖVELIAI, gražias tradicijas puoselėjanti, įsikūrusi pušyne, prie Nemuno Kačerginės, pagrindinė mokykla kviečia mokinukus į 1 klasę. Mokykla laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas yra originalus ir unikalus! Todėl siekiame sudaryti kuo geresnes sąlygas ugdyti individualius vaiko gebėjimus. Mokyklos išskirtinės stipriosios pusės: • Individualus vaiko ugdymas. Mažas mokinių skaičius klasėje leidžia geriau diferencijuoti ugdymą, pažinti kiekvieną mokinį ir pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. • Efektyviai organizuotas vaiko užimtumas po pamokų. Veikia pailginta dienos grupė, kurioje pabaigiamos ruošti klasės užduotėlės, organizuojami judrieji žaidimai ir įvairios meninės veiklos, teikiamos logopedo konsultacijos. • Platus veiklų pasirinkimas individualių vaiko gebėjimų ugdymui. Yra galimybė pasirinkti vaiko pomėgius atitinkančius neformalaus ugdymo užsiėmimus. • Į ugdymo procesą integruota socialinių įgūdžių formavimo programa  ,,Obuolio draugai" ir "Įveikiame kartu". Vaikai mokosi bendrauti vienas su kitu, atpažinti savo emocijas. • Sukurtos jaukios su naujausia įranga ugdymo aplinkos. • Moderniai įrengtos klasės, įsikūrusios Kačerginės UDC. Visos klasės aprūpintos išmaniosiomis lentomis ir naujausia programine įranga, kuri suderinta su mokymo programa ir vadovėliais. • Dar ankstyvąjame amžiuje vaikas ugdomas su šiuolaikinėmis priemonėmis. Ugdymo procese naudojame ineraktyvias pamokas, elektronines pratybas ,,Ema", ,,Eduka". • Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. dirbsime pagal atnaujintą pradinio ugdymo lietuvių k. programą. Naudosime prie programos pritaikytais naujais vadovėliais. • Mokykloje veikia techninės kūrybos būrelis, kur vaikai žaizdami kuria lego robotus, konstruoja ir programuoja ir pan. • Pamokos prasideda patogiu laiku - 8.15 min. • Mokytojos vaikučius pasitinka mokykloje jau nuo 7.30 val. • Įvestos patogios ir gražios mokyklinės uniformos. Mėgstamos tiek mokinių, tiek tėvelių. • Mokykla turi mokyklinį autobusiuką, kuriuo vaikai vežami į mokyklą ir atgal namo po pamokų ir būrelių. Visada esate laukiami, kad galėtumėte susipažinti su mokykla, mokyklos aplinka, klase bei būsimųjų pirmokų mokytoja Audrone. Reikalingi dokumentai: 1. Tėvų prašymas 2. Gimimo liudijimo kopija 3. Gyvenamosios vietos deklaracija. 4. Dvi dokumentinės nuotraukos. Mūsų adresas: J.Janonio 31, Kačerginė Raštinės tel. nr. 837 569230 Mokytojos Audronės tel. nr. 8 699 25459 Mus taip pat galite rasti ir internete: www.facebook.com/pages/Kačerginės-pagrindinė-mokykla/152178268171008   naujienai1