Sausio 13- osios rytmetys

Sausio 13-osios rytmetį pradėjome prisijungdami prie pilietinės iniciatyvos "Atmintis gyva,nes liudija". Šios iniciatyvos metu, visuose languose buvo uždegtos žvakutės, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Prieš pamokas ir pertraukų metu skambėjo ir visą dieną skambės dainos apie laisvę, tėvynės meilę. Suskambėjus skambučiui į pirmą pamoka susirinkome koridoriuje,kur direktorė Aurika Laurinaitienė trumpai vaikams priminė kokia šiandien diena ir visi kartu sugiedojome Lietuvos himną. Vėliau kalbėtis apie laisvę išsiskirstėme po klases. 1 2 3 4