Sportavome Lietuvai

Kovo 11-osios išvakarėse surengėme sporto popietę, skirtą Lietuvai. Popietę pradėjome prisimindami kokia mūsų laukia šventė, kalbėjome apie jos reikšmę Lietuvai. Tradiciškai sugiedojome Lietuvos Respublikos himną ir  šokome bei varžėmės įdomiose trenerio Martyno surengtose estafetėse. 10 8 9