Saugaus eismo diena

Ši diena buvo skirta saugiam eismui. Prieš išeidami vasaros atostogų pakartojome eismo taisykles Kaune esančioje saugaus eismo klaseje. Pasikartoję taisykles jas išbandėme praktiškai2 3 1