Ruošiamės naujiems mokslo metams

9Ruošdamiesi naujiems mokslo metams dalyvavome seminare "Kaip dirbti su Eduka" , kadangi šių mokslo metų viena iš naujovių - darbas su EDUKA sistema. Tai naujas elektroninis dienynas bei elektroniniai vadovėliai ir užduotys internete.