Padėka

1Nuo rugsėjo 1-osios mūsų mokykla pradėjo naudotis leidyklos ,,Šviesa" kurtu ,,Eduka" elektroniniu dienynu ir  ,,Eduka" klase. EDUKA, tai skaitmeninė edukacijos laboratorija, apimanti augantį, pažangų ir šiuolaikiško ugdymo procesą, kurį sudaro:
  • EDUKA klasė – skaitmeninė mokymo(si) aplinka internete: skaitmeniniai vadovėliai, jų komplektai ir užduotys,
  • EDUKA dienynas – patikimas mokinių vertinimo ir į(si)vertinimo pagalbininkas mokytojui,
  • EDUKA aktyvi klasė – šiuolaikinei klasei skirtas pažangių technologijų, įrangos ir edukacinio turinio sprendimas.
Kadangi šis leidyklos produktas yra naujas, stengiamės visus metus prisidėti prie jo tobulinimo. Džiaugiamės, kad vertinamas mūsų pastangos ir darbas