IKT pamokose

Atsižvelgiant į vis tobulėjančias technologijas ir išaugusį informatikos išmanymo poreikį, praėjusiai metais už lėšas, skirtas ugdymo priemonėms įsigyti , pavyko nusipirkti 24 plančetes, kurias nieko nelaukdami pradėjo naudoti lietuvių k., matematikos ar pasaulio pažinimo pamokose. Taip integruojame informatikos ugdymą į tradicinius mokomuosius dalykus. Nuo 2020 m. visoje Lietuvoje su informatikos pradmenimis numatoma supažindinti jau ir priešmokyklinukus. 2 3 4 1