Aplinkosauginė edukacinė išvyka į UAB Švara

Vykdant Kauno r. savivaldybės finansuotą projektą ,,Moksleiviai bendruomenei" ,,100-mečio Kačergius" 1- 4 klasių mokiniai vyko į UAB ,,Kauno švara", kur susipažino kaip rūšiuojamos ir tvarkomos mūsų visų sukauptos šiūkšlės, kas su jomis daroma toliau. 2 3 1