,,Gyvenimas duotas tam, kad gyventum“

Įgyvendinant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą ,,Gyvenimas duotas tam, kad gyventum" mokinukai vakar turėjo įdomią teorinę ir praktinę paskaitą.
Programą remia Kauno rajono savivaldybė