Intgruota dorinio ugdymo ir pasaulio pažinimo pamoka

Šiandien ketvirtokai turėjo integruotą pasaulio pažinimo ir dorinio ugdymo pamoką, kurios metu lankėsi mečetėje, choralinėje sinagogoje ir Kristaus prisikėlimo cerkvėje. Ačiū visoms bendruomenėms įsileidusioms į savo maldos ir bendruomenių namus bei maloniai ir šiltai mus priėmusioms.