Administracija

Aurika_taisyta L.e.p. Direktorė Aurika Laurinaitienė El.paštas: aurikalster@gmail.com Tel.: 8 37 569 230
 asta Direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Ulinskaitė El.paštas: ulinskaiteasta@gmail.com Tel.: 8 37 569 230