Administracija

Aurika_taisyta

L.e.p. Direktorė Aurika Laurinaitienė

El.paštas: aurikalster@gmail.com

Tel.: 8 37 569 230

 asta Direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Ulinskaitė

El.paštas: ulinskaiteasta@gmail.com

Tel.: 8 37 569 230