Administracija

l.e.p. Direktorė Aurika LaurinaitienėDirektorės pavaduotoja ugdymui Asta Ulinskaitė