Dokumentai

4 klasės Standartizuotų  testų ataskaita,  2018m. 2 klasės Diagnostinių testų ataskaita, 2018 m. UGDYMO PLANAS 2017-2018 m.m. Plačiojo audito ataskaita 2017 m. Tėvų apklausa 2017 m. Savaitinis meniu 2017/2018 m.m       2018 m. II ketvirčio  Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita           2018 m. finansinė I ketvirčio ataskaita   2017 m. finansinė I ketvirčio ataskaita                                                    2017 m. finansinė II ketvirčio ataskaita  2017 m. finansinė III ketvirčio ataskaita                                                2017 m. finansinė IV ketvirčio ir metinė ataskaitos