Misija, vizija ir vertybės

Mokyklos vizija – patraukli, šiuolaikiška, efektyviai dirbanti, besimokanti, turinti modernią ugdymo bazę pradinė miško visos dienos mokykla. Misija –  kokybišką pradinį išsilavinimą teikianti mokykla, atstovaujanti vaiko, šeimos ir bendruomenės interesus. Kačerginės pradinė mokykla – tai mokykla vaikui, šeimai ir bendruomenei. Mokykla vadovaujasi šiomis vertybėmis: Kūrybiškumas, skatinantis žingeidumą, naujoves ir netradicinius sprendimus. Atvirumas iššūkiams ir lankstumas. Atsakingumas, lydimas brandos, solidarumo ir gebėjimo pasirūpinti savimi bei artimu. Humaniškumas, grindžiamas meile ir pagarba žmonėms. Kompetencija, kuri apima patirtį, įgūdžius ir žinias. Filosofija – globėjiškas rūpestis vaikui ir reiklumas ugdymui. Prioritetai:
  1. Ugdymo kokybės gerinimas teikiant valstybinius standartus atitinkantį pradinį ugdymą.
  2. Šiuolaikiškos mokyklos, atviros kaitai, turinčios savo veiklos kryptis, plėtra.