Misija, vizija ir vertybės

MOKYKLOS MISIJA  Tai kokybišką pradinį išsilavinimą teikianti mokykla, atstovaujanti vaiko, šeimos ir bendruomenės interesus. Kačerginės pradinė mokykla – tai mokykla vaikui, šeimai ir bendruomenei.   MOKYKLOS VIZIJA  Tai gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų krypties mokykla, kuri:
  • orientuota į integralų pasirinktos krypties mokymo programos stiprinimą,
  • turi savitą - kūrybiškumą ir sveiką gyvenseną skatinančios – mokyklos identitetą,
  • ugdo atsakingą, atvirą ir veržlią asmenybę,
  • kuria saugias ir jaukias mokymosi aplinkas.
  VERTYBĖS IR FILOSOFIJA  Mokykla – tai ugdymo įstaiga, kuri vadovaujasi trimis vertybėmis:  Kūrybiškumas skatinantis žingeidumą, naujoves ir netradicinius sprendimus.  Atvirumas iššūkiams ir lankstumas.  Atsakingumas lydimas brandos, solidarumo ir gebėjimo pasirūpinti savimi bei artimu.    Mokyklos filosofija: globėjiškas rūpestis vaikui ir reiklumas ugdymui.