Mokyklos taryba

Tai aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti.

Kačerginės pradinės mokyklos tarybą sudaro 2 tėvų atstovai, 2 mokytojų atstovai ir 1 bendruomenės atstovas

Pirmininkė - Ieva Amšiejienė (tėvų atstovas)

Sekretorė - Asta Ulinskaitė (Direktorės pavaduotoja ugdymui)

Nariai :

Regina Gasiūnienė (tėvų atstovas)

Audronė Banevičienė (Mokytoja)

Aistė Ivanovaitė - Petraitienė (bendruomenės atstovas)