Mokyklos taryba

Tai aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti.

Kačerginės pradinės mokyklos tarybą sudaro 2 tėvų atstovai ir 4 mokytojų atstovai:

Pirmininkė - Ieva Amšiejienė (tėvų atstovas)

Sekretorė - Asta Ulinskaitė (Direktorės pavaduotoja ugdymui)

Nariai :

Regina Gasiūnienė (tėvų atstovas)

Dalė Laurinaitienė (Mokytoja)

Jolita Trepenaitienė (Mokytoja)

Audronė Banevičienė (Mokytoja)

Mokyklos tarybos nuostatai