Mokyklos taryba

Tai aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti. Kačerginės pradinės mokyklos tarybą sudaro 2 tėvų atstovai ir 4 mokytojų atstovai: Pirmininkas - Andrius Chaziachmetovas (tėvų atstovas) Sekretorė - Žydrūnė Petrauskienė (tėvų atstovas) Nariai : Dalė Laurinaitienė (Mokytoja) Asta Ulinskaitė (Direktorės pavaduotoja ugdymui) Jolita Trepenaitienė (Mokytoja) Audronė Banevičienė (Mokytoja) Mokyklos tarybos nuostatai Veiklos planas 2018