Mokytojos

  AUDRONĖ BANEVIČIENĖ

Pirmos klasės mokytoja

Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji mokytoja

  DALĖ LAURINAITIENĖ

Antros klasės mokytoja

Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji mokytoja

  ASTA ULINSKAITĖ

Trečios klasės mokytoja

Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji mokytoja

  JOLITA TREPENAITIENĖ

Ketvirtos klasės mokytoja

Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji mokytoja

  DANUTĖ POŠKAITIENĖ

Anglų kalbos mokytoja

Kvalifikacinė kategorija: mokytoja metodininkė

  AUŠRA ČEBATORIŪTĖ

Dorinio ugdymo mokytoja

Kvalifikacinė kategorija: mokytoja

  DOVILĖ MIKUCKIENĖ

3 klasės kūno kultūros mokytoja

Kvalifikacinė kategorija: mokytoja

  ARŪNĖ ALTUKAVIČIŪTĖ

3 klasės dailės ir technologijų mokytoja

Kvalifikacinė kategorija: mokytoja

  GINTARĖ KREIPAVIČIŪTĖ

Neformalaus ugdymo mokytoja

Kvalifikacinė kategorija: mokytoja