Mokytojos

1A klasės mokytoja Asta Ulinskaitė

Kvalifikacinė kategorija - vyr.mokytoja

1B klasės mokytoja Sigrida Dagilienė

Kvalifikacinė kategorija - vyr.mokytoja

2 klasės mokytoja Jolita Trepenaitienė
Kvalifikacinė kategorija - vyr. mokytoja
3 klasės mokytoja Audronė Banevičienė
Kvalifikacinė kategorija - vyr. mokytoja
4 klasės mokytoja Dalė Laurinaitienė
Kvalifikacinė kategorija - vyr. mokytoja

MOKYTOJAI SPECIALISTAI

Anglų kalbos mokytoja - Danutė Poškaitienė,

kvalifikacinė kategorija - mokytoja metodininkė

Dorinio ugdymo mokytoja - Raselė Dumskienė,

kvalifikacinė kategorija - mokytoja metodininkė

Kūno kultūros mokytoja - Dovilė Mikuckienė,

kvalifikacinė kategorija - mokytoja

Neformalaus ugdymo mokytoja - Inga Hanusauskienė,

kvalifikacinė kategorija - mokytoja

Neformalaus ugdymo mokytojas - Marius Mastauskas,

kvalifikacinė kategorija - treneris

Mokytojos VDM - Sigrida Dagilienė

Mokytojos padėjėjos - Gintarė Danėnienė, Raminta Mikuckienė

Mokytojos padėjėja VDM - Jūratė Klimkevičienė