Mokytojos

AUDRONĖ BANEVIČIENĖ Antros klasės mokytoja, neformalaus švietimo mokytoja Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji mokytoja el.pašto adresas: audrone98@gmail.com
DALĖ LAURINAITIENĖ Trečios klasės mokytoja Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji mokytoja el.pašto adresas: laurinaitienedale@gmail.com
ASTA ULINSKAITĖ Ketvirtos klasės mokytoja Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji mokytoja el.pašto adresas: ulinskaiteasta@gmail.com
JOLITA TREPENAITIENĖ Pirmos klasės mokytoja Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji mokytoja el.pašto adresas: jolitatrepenaitiene@gmail.com
DANUTĖ POŠKAITIENĖ Anglų kalbos mokytoja Kvalifikacinė kategorija: mokytoja metodininkė el.pašto adresas: danaposk@gmail.com
AUŠRA ČEBATORIŪTĖ Dorinio ugdymo mokytoja Kvalifikacinė kategorija: mokytoja
DOVILĖ MIKUCKIENĖ 4 klasės kūno kultūros mokytoja Kvalifikacinė kategorija: mokytoja
ARŪNĖ ALTUKAVIČIŪTĖ 4 klasės dailės ir technologijų mokytoja Kvalifikacinė kategorija: mokytoja
 GINTARĖ DANĖNIENĖ Mokytojos padėjėja