Prevencinės programos

Šiuo metu mokykloje vykdomos šios prevencijos programos:

1 -2 klasėse programa ,,Obuolio draugai“.

Programa „Obuolio draugai“ buvo sukurta siekiant padėti vaikams tobulinti jau turimus bei įgyti naujų sunkumų įveikimo bei socialinių gebėjimų ir taip stiprinti psichologinį vaikų (mokinių) atsparumą bei silpninti galimą neigiamą socialinės aplinkos poveikį.

Programa „Obuolio draugai“  tinkama „Zipio draugų“ programoje dalyvavusiems ir joje nedalyvavusiems įvairioje aplinkoje augantiems skirtingų gebėjimų pradinių klasių mokiniams.

Per „Obuolio draugų“ valandėles vaikai nekonkuruoja, jų atsakymai nėra vertinami, vaikai skatinami dalintis idėjomis ir padėti sau bei vienas kitam. Siekiama geros vaikų savijautos, gero mikroklimato klasėje bei gebėjimų, padedančių susidoroti su kasdienėmis ir sudėtingomis situacijomis, ugdymosi.

3 – 4 klasėse programa ,,Įveikime kartu“

Programos „Įveikiame kartu“ tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų atsiradimui, kitoms destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio formoms bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.

Ši ankstyvosios prevencijos programa skirta vyresnio amžiaus pradinių klasių mokiniams emocinių sunkumų įveikimo ir socialinių gebėjimų  ugdymui ir gali būti vykdoma visų tipų mokyklų pradinse klasėse.

Vaikų tėvai ar globėjai, įsigilinę į programos „Įveikiame kartu“ esmę, gali bandyti ją taikyti individualiai dirbdami su savo vaiku. Tačiau šiuo atveju mes vis dėlto rekomenduotume pasitarti su programos vykdytojais (VšĮ „Vaiko labui“).

Dalyvaudami programoje vaikai mokosi susivokti savo jausmuose, įžvelgti sunkius jausmus sukėlusias priežastis, savarankiškai rasti išeitis kebliose situacijose, neužsisklęsti savyje, tačiau vis daugiau problemų gebėti įveikti savo jėgomis.

Programa kviečia tėvus ir pedagogus būti kartu su vaiku šiuo pilnu iššūkių jo gyvenimo laikotarpiu. Ji moko tėvus ir pedagogus emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos būdų, padeda geriau pažinti vaiką, įgalina padėti vaikui pasijusti geriau.

 

Daugiau apie prevencines programas galite rasti www.vaikolabui.lt

2-OD-logo-lietuviskai_SPALVOTAS iveikime kartu