Tvarkaraščiai

     Kauno r. Kačerginės pradinė mokykla pamokų tvarkaraštis 2018/2019 m.m.

1 klasė   Pirmadienis   Antradienis   Trečiadienis   Ketvirtadienis   Penktadienis
1 Lietuvių kalba 1 Lietuvių kalba 1 Matematika 1 Lietuvių kalba 1 Lietuvių kalba
2 Lietuvių kalba 2 Lietuvių kalba 2 Pasaulio pažinimas 2 Lietuvių kalba 2 Lietuvių kalba
3 Dainavimas 3 Matematika 3 Kūno kultūra 3 Matematika 3 Pasaulio pažinimas
4 Matematika 4 Kūno kultūra 4 Dailė ir technologijos 4 Muzika 4 Muzika
5 Dorinis ugdymas 5 5 Antras žingsnis 5 Kūno kultūra 5 Dailė ir technologijos
2 klasė   Pirmadienis   Antradienis   Trečiadienis   Ketvirtadienis   Penktadienis
1 Dorinis ugdymas 1 Matematika 1 Lietuvių kalba 1 Lietuvių kalba 1 Matematika
2 Lietuvių kalba 2 Kūno kultūra 2 Lietuvių kalba 2 Lietuvių kalba 2 Lietuvių kalba
3 Lietuvių kalba 3 Pasaulio pažinimas 3 Matematika 3 Anglų kalba 3 Dainavimas
4 Matematika 4 Anglų kalba 4 Muzika 4 Matematika 4 Pasaulio pažinimas
5 Dailė ir technologijos 5 Anglų kalba 5 Kūno kultūra 5 Muzika 5 Dailė ir technologijos
6 Antras žingsnis
3 klasė   Pirmadienis   Antradienis   Trečiadienis   Ketvirtadienis   Penktadienis
1 Lietuvių kalba 1 Lietuvių kalba 1 Lietuvių kalba 1 Lietuvių kalba 1 Lietuvių kalba
2 Dorinis ugdymas 2 Anglų kalba 2 Lietuvių kalba 2 Lietuvių kalba 2 Lietuvių kalba
3 Matematika 3 Anglų kalba 3 Matematika 3 Matematika 3 Pasaulio pažinimas
4 Kūno kultūra 4 Matematika 4 Kūno kultūra 4 Muzika 4 Dailė ir technologijos
5 Dailė ir technologijos 5 Kūno kultūra 5 Pasaulio pažinimas 5 Anglų kalba 5 Muzika
6 Antras žingsnis
4 klasė   Pirmadienis   Antradienis   Trečiadienis   Ketvirtadienis   Penktadienis
1 Matematika 1 Anglų k. 1 Matematika 1 Anglų k. 1 Matematika
2 Lietuvių kalba 2 Matematika 2 Lietuvių kalba 2 Anglų k. 2 Lietuvių kalba
3 Dorinis ugdymas 3 Lietuvių kalba 3 Lietuvių kalba 3 Kūno kultūra 3 Lietuvių kalba
4 Dailė ir technologijos 4 Lietuvių kalba 4 Pasaulio pažinimas 4 Kūno kultūra 4 Pasaulio pažinimas
5 Kūno kultūra 5 Muzika 5 Muzika 5 Dailė ir technologijos 5 Dainavimas