Neformalusis švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka. Vaikų muzikos, dailės, meno, sporto ar kitoje mokykloje išeita ilgalaikio meninio ugdymo programa gali būti pripažįstama kaip profesinio mokymo modulis. 2018 m.neformalaus vaikų švietimo tvarkaraštis
Savaitės diena Užsiėmimas Laikas Atsakingas asmuo Telefonas Pastabos
Pirmadienis Sporto būrelis*** 15.15 – 16.00 Lina Kietienė
Robotika** 15.00 – 17.00 Raimondas Kazlauskas 869938609  Nef. ugd.krepšelis
Gimnastika 16.00-17.00 Inga Gliožaitienė Kauno r. sporto  m-kla
Antradienis Krepšinis** 14.15- 15.15 Nef. ugd.krepšelis
Drama*** 14.15- 15.15 Vaclava Valevičienė  861226946
Fotografija** 15.15 - 17.15 Erlendas Bartulis
Dziudo 17.00 – 18.30 Arūnas Miseckas
 Trečiadienis Drama*** 14.15- 15.15 Vaclava Valevičienė  861226946
Ketvirtadienis Sporto būrelis*** 15.15 - 16.00 Lina Kietienė
Gimnastika 16.00-17.00 Inga Gliožaitienė  Kauno r. sporto  m-kla
Krepšinis** 14.15 - 15.15
Dailės studija*** 14.15 - 15.15 Arūnė Altukavičiūtė
Futbolas 16.00- 16.45 Martynas Karpavičius
Penktadienis Keramika ( 2 klasė)* 14.20 - 15.00 Audronė Banevičienė 869925459
Keramika (1 klasė)* 15.05-15.55 Audronė Banevičienė 869925459
Futbolas 16.00 - 16.45 Martynas Karpavičius
*        Neformalus vaikų švietimas finansuojamas iš mokyklos mokinio krepšelio lėšų **     Neformalus vaikų švietimas finansuojamas iš neformalaus ugdymo krepšelio programos *** Užsiėmimai finansuojami Kačerginės daugiafunkcio centro