Neformalusis švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka. Vaikų muzikos, dailės, meno, sporto ar kitoje mokykloje išeita ilgalaikio meninio ugdymo programa gali būti pripažįstama kaip profesinio mokymo modulis.

2016/2017 m.m. neformalaus vaikų švietimo tvarkaraštis

PIRMADIENIS
13.00-13.45 Keramika (2,3 klasėms) (A.Banevičienė) *
14.00-14.45 Dramos būrelis (V.Valevičienė) ***
15.00 – 16.30 Techninės kūrybos būrelis – Robotika (R. Kazlauskas, ,,Tagata“) **
15.00-17.00 Stalo tenisas***
17.30-18.30 Dailės studija***
ANTRADIENIS
13.00 – 13.45 Judrieji žaidimai 3-4 kl./Pop choras 1-2 kl. (J.Trepenaitienė/ A.Ulinskaitė) *
13.45-14.30 Judrieji žaidimai 1-2 kl./Pop choras 3-4 kl. (J.Trepenaitienė/ A.Ulinskaitė) *
14.30-15.15 Sportiniai šokiai (mokamas užsiėmimas, U.Lipinskaitė)
15.00-16.00 Futbolas***
17.00 – 18.00 Dziudo (Sporto mokykla, A.Miseckas)
TREČIADIENIS
13.00– 13.45 Amsio mokyklėlė (Saugaus eismo mokyklėlė) (1-4 klasėms), (D.Laurinaitienė) *
15.00-16.00 Futbolas***
16.00-17.30 Rankdarbiai( M.Urlikaitė, ,,Tagata“) **
17.30-18.30 Dailės studija***
17.00-19.00 Stalo tenisas***
KETVIRTADIENIS
14.30-15.15 Sportiniai šokiai (mokamas užsiėmimas, U.Lipinskaitė)
17.00-18.00 Dziudo (Sporto mokykla, A.Miseckas)
PENKTADIENIS
12.15-13.00 Keramika (1,4 klasėms) (A.Banevičienė) *

 

*        Neformalus vaikų švietimas finansuojamas iš mokyklos mokinio krepšelio lėšų

**     Neformalus vaikų švietimas finansuojamas iš neformalaus ugdymo krepšelio programos

*** Užsiėmimai finansuojami Kačerginės daugiafunkcio centro