Neformalusis švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka. Vaikų muzikos, dailės, meno, sporto ar kitoje mokykloje išeita ilgalaikio meninio ugdymo programa gali būti pripažįstama kaip profesinio mokymo modulis.

2018 m.neformalaus vaikų švietimo tvarkaraštis

Savaitės diena Užsiėmimas Laikas Atsakingas asmuo Telefonas Pastabos
Pirmadienis Pop choras* 13.20 – 14.00 Asta Ulinskaitė 865279149  
Dramos būrelis*** 14.00 – 15.00 Vaclava Valevičienė 861226946  
Robotika** 13.30 – 17.00 Raimondas Kazlauskas 869938609 Nef. ugd.krepšelis
Antradienis Krepšinis** 13.20 – 14.20 Arnoldas Jatkonis 861002601 Nef. ugd.krepšelis
Rankdarbiai** 14.00 – 16.00 Jurgita Grinkevičienė   Nef. ugd.krepšelis
Dziudo 17.00 – 18.30 Arūnas Miseckas    
Trečiadienis Dramos būrelis*** 14.00 – 15.00 Vaclava Valevičienė 861226946  
  Kūrybinės dirbtuvės*** 15.00 – 16.00 Živilė Muraškienė    
Ketvirtadienis Dailės studija (1-2 klasės)* 13.20 – 14.00 Dalė Laurinaitienė 861865731  
Dailės studija (3-4 klasės)* 13.20 – 14.00 Jolita Trepenaitienė 867684731  
Krepšinis** 13.20 – 14.20 Arnoldas Jatkonis 861002601 Nef. ugd.krepšelis
Gatvės šokiai* 15.00 – 16.30 Gintarė Kreipavičiūtė    
Dziudo 17.15- 19.00 Arūnas Miseckas    
Penktadienis Keramika ( 1-2 klasės)* 12.30 – 13.15 Audronė Banevičienė 869925459  
Keramika (3-4 klasės)* 13.20 – 14.00 Audronė Banevičienė 869925459  

*        Neformalus vaikų švietimas finansuojamas iš mokyklos mokinio krepšelio lėšų
**     Neformalus vaikų švietimas finansuojamas iš neformalaus ugdymo krepšelio programos

*** Užsiėmimai finansuojami Kačerginės daugiafunkcio centro