Neformalusis švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka. Vaikų muzikos, dailės, meno, sporto ar kitoje mokykloje išeita ilgalaikio meninio ugdymo programa gali būti pripažįstama kaip profesinio mokymo modulis.

2017/2018 m.m. neformalaus vaikų švietimo tvarkaraštis

 

Savaitės diena Užsiėmimas Laikas Atsakingas asmuo Telefonas Pastabos
Pirmadienis Pop choras* 13.20 – 14.00 Asta Ulinskaitė 865279149
Dramos būrelis*** 14.00 – 15.00 Vaclava Valevičienė 861226946
Robotika** 13.20 – 17.00 Raimondas Kazlauskas 869938609 Nef. ugd.krepšelis
Rankdarbiai** 16.00 – 17.30 Jurgita Venslavičiūtė 865276333 Nef. ugd.krepšelis
Antradienis Krepšinis 13.20 – 14.20 Arnoldas Jatkonis 861002601 Mokamas
Futbolas*** 15.20 – 16.20 Martynas Karpavičius 865310616
Trečiadienis Dailės studija

(3-4 klasės)*

13.20 – 14.00 Jolita Trepenaitienė 867684731
Dramos būrelis*** 14.00 – 15.00 Vaclava Valevičienė 861226946
Futbolas*** 15.00 – 16.00 Martynas Karpavičius 865310616
Ketvirtadienis Dailės studija

(1-2 klasės)*

13.20 – 14.00 Dalė Laurinaitienė 861865731
Krepšinis 13.20 – 14.20 Arnoldas Jatkonis 861002601 Mokamas
Gatvės šokiai* 15.00 – 16.30 Gintarė Kreipavičiūtė
Penktadienis Keramika ( 1-2 klasės)* 12.30 – 13.15 Audronė Banevičienė 869925459
Keramika (3-4 klasės)* 13.20 – 14.00 Audronė Banevičienė 869925459

*        Neformalus vaikų švietimas finansuojamas iš mokyklos mokinio krepšelio lėšų

**     Neformalus vaikų švietimas finansuojamas iš neformalaus ugdymo krepšelio programos

*** Užsiėmimai finansuojami Kačerginės daugiafunkcio centro